Ordregister

Befrielse: Tilstand af fuldstændig frihed fra lidelse og dens årsager og dermed fra samsara.

Bodhisattva: En, som ønsker at blive oplyst for at kunne gavne alle væsner. En, der er fyldt med medfølelse til at gavne og hjælpe andre, og som kan vælge at vente med at indgå i nirvana for at hjælpe andre.

Buddha: Betyder ”Den opvågnede.” Titel på grundlæggeren af ​​buddhismen efter han opnåede oplysning.

Buddhanatur: Den oplyste natur, potentialet for den fuldt opvågnede tilstand, som ethvert væsen besidder. Referer til den årvågne tilstand fri for uvidenhed og dualistisk fastholden.

Chöd: En buddhistisk tantrisk praksis, der betyder at skære igennem tilknytningen til ens ego.

Dakini: En kvindelig praktiserende (i tibetansk buddhisme) godt på vej til oplysningen.

Dharma: Buddhas lære og belæringer.

Dualistisk sind: Sindet, der erfarer jeg/et subjekt, der oplever verden og andre/objekter som virkelig eksisterende og derved ikke er bevidst om Buddhanaturen.

Erkendelse: Virkeliggørelse af sindets natur, som en uophørlig, ikke-dualistisk oplevelse, fuld af kærlighed overfor alle væsener og i besiddelse af dyb indsigt. En person med høj grad af erkendelse bliver ikke revet med af egoistiske tendenser. Et sådan menneske kaldes en autentisk mester, man kan have tillid til.

Forstyrrende følelser: Også kaldet negative følelser; Begær, vrede, dumhed, stolthed, jalousi. De følelser er baseret på uvidenhed om vores sinds sande natur og er hovedårsagerne til samsarisk tilværelse.

Karma: Loven om karma – er loven om årsag og virkning. Man kan også sige; du bliver, hvad du tænker, siger og gør. Du er, hvad du har sagt, tænkt og gjort indtil nu. Link til karmakoppen.

Kærlighed: Ønsket om, at alle levende væsner må opleve lykke og årsagen til lykke.
Medfølelse og kærlighed gælder ikke kun for dem, du kan lide og holder af, men kultiveres til at gælde for alle levende væsner. Når du ønsker og føler medfølelse og kærlighed for alle uanset om det er din ven eller fjende, er det uden ønsket om at få noget til gengæld.

Lidelse: stress, smerte, elendighed, sorg, ulykke, utilfredshed med den måde, tingene er.

Lykke: Lykke er en sindstilstand.

Medfølelse: Ønsket om, at alle levende væsner må være fri for lidelse og årsagen til lidelse.

Merit: Fortjeneste, god karma. Resultatet af positive handlinger. At være i stand til at dyrke medfølelse. At have en uegennyttig motivation og at gøre ting til gavn for andre. At hjælpe folk på en hensigtsmæssig måde.

Oplysning: Buddhatilstanden, den opvågnede tilstand. Fuldstændig fjernelse af alle de negative aspekter af sindet og perfektion af alle positive kvaliteter.

Samsara: En cirkel af at blive født og dø og atter blive genfødt indenfor en af de seks verdener i samsara, som karakteriseres ved smerte, ubestandighed og uvidenhed. Se livshjulet – link til video.

Sangha: Det buddhistiske fællesskab eller det buddhistiske kloster herunder den buddhistiske lærermester.

Sind: Det, der oplever, sanser, føler og tænker og udfører handlinger, står til regnskab for de handlinger og oplever konsekvenser af handlingerne.

Tantrisk ritual: Tantra er tekster brugt i den tibetanske buddhisme, herunder findes tantriske ritualer og praksisser, som man skal have en indvielse af en lærer/lama til at bruge og mestre.

Tilknytning: at knytte sig til, klamre sig til og holde fast i ideen om eget ego, og lade egoets forstyrrende følelser tage over – og ikke være i stand til at give slip. Man kan blive besat at tanker om hvordan noget burde være, hvordan ens kæreste bør elske en osv. ”Kærlighed er når du tænker: ”Hvordan kan jeg gøre dig glad?” Tilknytning/klyngen sig til er når du tænker: ”Hvorfor kan du ikke gøre mig glad?” Citat af Dzogchen Ponlop Rinpoche.

Tomhed: Den faktiske måde alting er på. Det betyder ikke, at der ikke eksisterer noget og alting er tomt. Det betyder, at ting ikke altid er, som vi anser dem for at være. Det betyder, at alting er tomt for en fast uforandret identitet, og eksisterer i gensidig afhænighed. Tomhed kan også udtrykkes på andre måder fx at realisere sindets natur, Buddhanaturen. Kan også betyde åbenhed og rummelighed som rummet/himlen.


 

Godkarma.nu
kontakt@godkarma.nu

www.godkarma.nu
Du er her: HomeTeksterOrdregister