Livshjulet

Livshjulet er en illustration i buddhismen, som forsøger at vise Samsaras endeløse kredsløb. Den viser også, at det er muligt for mennesket at bryde ud af Samsara.

IMG_4081

I centrum af hjulet ses de tre grundlæggende årsager og karmahandlingernes rod til menneskets fastholdelse i en eksistens præget af lidelse. Årsagerne er afbildet i form af tre dyr, der bider hinanden i halen: en sort gris, en rød hane og en grøn slange, der symboliserer hhv. uvidenhed, lidenskabeligt begær og had. Disse tre kræfter danner grundlaget for skabelsen af karma og holder derved livshjulets kredsløb i gang.

I den næste ring er de to karmaveje vist. Den højre del, “den sorte vej”, viser, hvordan dårlig karma medfører genfødsel på et lavere stade, hvorimod den venstre del, “den hvide vej”, illustrerer, hvordan god karma medfører genfødsel på et højere stade.

I næste ring afgrænser eger de seks karmaverdener: gudernes, menneskenes, dyrenes, helvedernes, dæmonernes samt halvgudernes verdener. Genfødsel er muligt i hver af de seks verdener, og til hver verden findes underverdener, hvori det også er muligt at blive genfødt.

I livshjulets yderste ring ses årsagskæden, der består af tolv led, der symboliserer de årsager, der fastholder skabningen i et karmafyldt liv og derved Samsara. De tolv led begynder med:

Uvidenhed
symboliseret ved en blind kvinde. Uvidenheden forårsager, at vi famler os af
sted gennem livet i blinde, styret af vores begær. Derved skaber vi os hele tiden nye karmiske dannelser.

Karmiske dannelser vises som en pottemager. Som pottemageren skaber krukkens form, skaber vi vores karakter og skæbne, vores karma, gennem vores handlinger. Hermed er grundlaget skabt for vores fremtidige bevidsthed.

Bevidsthed, der findes før begyndelsen af hvert nyt liv fremstilles som en abe, der griber en gren, for på samme måde som aben rastløst hopper fra gren til gren, sådan springer bevidstheden fra genstand til genstand. Bevidstheden kan imidlertid ikke eksistere alene, så den danner grundlaget for en ny sind-krop kombination.

Sind-krop-kombination, en ny fysisk krop. Den nære sammenhæng, der hersker mellem det kropslige og det psykiske, vises her som to mennesker i en båd. Denne fysisk-psykiske organisme opdeles yderligere i de seks sanser.

De seks sanser og deres aktiviteter, nemlig evnerne til at tænke, lugte, smage, se, føle og høre. Disse evner vises som vinduer og døre i et hus, hvorigennem vi ser verden udenfor. Sanserne driver os mod objekterne i verden udenfor os selv og bringer os kontakten.

Kontakten mellem sanserne og deres genstande, her vist som kontakten mellem to elskende. Ud af kontakt springer følelserne.

Følelserne er symboliseret af en mand, hvis øje er blevet gennemboret af en pil. Pilen i øjet viser følelsens intensitet og måske de smertefulde konsekvenser, der indhenter dén, der lader

sig rive med af behagelige og gode fornemmelser. Ud af følelseskontakten kommer livstørsten.

Livstørsten er en stærk længsel eller begær fremkaldt af de behagelige følelser. Begæret medfører klyngen sig til.

Klyngen sig til eller griben efter genstandene, som det har rettet sig imod. Dette vises ved en mand, der plukker frugter fra et træ og samler dem i en kurv. At klynge sig til noget styrker livets bånd og fører til en ny tilblivelsesproces.

Tilblivelse fremstilles som et samleje mellem en mand og en kvinde. Den seksuelle forening fører til fødsel.

Fødsel vises ved en fødende kvinde. Og når fødsel har fundet sted følger altid død.

Død symboliseret ved en mand, der på ryggen bærer en død til ”begravelsespladsen”.

Herefter starter hjulet igen, med ny karma.

Hele livshjulets evige kredsløb og derved skabningens fastholdelse i Samsara symboliseres ved den buddhistiske djævel, Mara. Uden for livshjulet ses Buddha, hvor han alt afhængigt af livshjulets illustration peger på enten livet hinsides Samsara, Nirvana, eller den buddhistiske lære, Dharma. Buddhas funktion i livshjulet er derfor at vise mennesket vejen til oplysning, Nirvana.

 


 

Godkarma.nu
kontakt@godkarma.nu

www.godkarma.nu
Du er her: HomeTeksterLivshjulet