Hvad er buddhisme?

DEN ENKLE FORKLARING

At være venlig overfor sig selv og andre. Altid. Og undgå at skade og såre andre.

Dalai Lama siger:
”Der er altid en mulighed for at være venlig overfor andre. Og hvis man ikke kan det, så kan man i det mindste lade være med at skade andre.”

Selv om man hjælper nogle af egoistiske grunde, er det stadig bedre at hjælpe nogle, der har brug for hjælp, end at lade være.

Buddhisme handler om at være glad eller lykkelig! Alle ønsker lykke og glæde, siger man i buddhismen. Men det er ikke kun dig, der gerne vil være lykkelig, men også alle andre væsner. Derfor er det en god ide at tænke på andre og vise dem medfølelse i lige så høj grad som, at du skal være medfølende overfor dig selv.

Man siger også, at alle levende væsner har været din mor engang i tidligere liv – og med den indstilling er det svært at være ond eller tænke dårligt om andre – for de har været din mor engang – og sørget for dig med omsorg. Det er også et billede på, at vi alle er forbundne.

EN BREDERE FORKLARING

Buddhisme er et religiøst system uden guder (ikke-teistisk religion) eller filosofi som er baseret på læren fra Siddharta Gautama, som antages at have levet mellem ca. 563 f.Kr. og ca. 483 f.Kr. i Indien. Buddhismen spredte sig gradvist fra Indien til Mellemøsten, Centralasien, Sydøstasien, og de nordøstlige asiatiske lande Tibet, Bhutan, Mongoliet, Kina, Korea, Japan, Vietnam og Taiwan.

Buddhisme har ingen altskabende Gud. Buddhas lære og metoder handler om at befri sig selv fra samsara – genfødslernes kredsløb for at være til gavn for andre levnede væsner.

Buddhisme er en af de store verdensreligioner med tilhængere over hele verden. I asiatiske lande hvor buddhisme er en majoritet, er der nogle som praktiserer buddhisme sammen med andre traditionelle religioner/filosofier. Beregninger af antallet af buddhister varierer derfor betydeligt, afhængigt af hvordan buddhistisk efterlevelse er defineret. Det anslås, at der er mellem 360 – 550 millioner buddhister i verden, men hvis man inkluderer Kinas voksende buddhistiske befolkning kan antallet være mellem 1,2 og 1,6 milliarder.

Det er vigtigt at vide, at der kan være stor forskel på den buddhisme som praktiseres i Østen og den, der praktiseres i Vesten. Buddhisme i Østen er ofte præget af mange ritualer og traditioner, som oftest er del af kulturen i landet. Buddhisme i Vesten er ofte mere praktisk orienteret og handler først og fremmest om meditation og om at bruge buddhismen i dagligdagen.

Der er omkring 20.000 buddhister i Danmark. De fleste danske buddhister er asiatiske indvandrere fra Vietnam, Thailand og Sri Lanka, der har haft religionen med i bagagen. De udøver buddhismen, som man traditionelt gør i Asien, med bøn, ofringer, munke, forfædre og templer, der fungerer som kulturelle fælleshuse.
Etniske danskere har også valgt buddhismen. For dem handler buddhisme om meditation og spirituel udvikling, og mange dyrker den for sig selv, uden at kalde sig buddhist eller religiøs.

Buddhismen dyrkes i hele verden, dog mest i Asien, i forskellige variationer, hvoraf de tre store hovedretninger er:

Link til tekst om forskellige skoler af buddhisme

Den historiske Buddhas (Buddha Shakyamunis) lære danner grundlag for alle buddhistiske retninger og skoler.

EN DYBERE FORKLARING

Buddhisme er en videnskab om sindet. Meditation, bønner og ritualer i buddhisme er måder at arbejde med sindet.
Hvad er sindet? Sindet er det, der oplever. Sindet er det, der oplever følelser, tanker, sanser og fornemmelser.
Hvorfor arbejder buddhisten med sindet?
Fordi der i sindet hele tiden opstår tanker eller følelser, og de former os og vores handlinger – og skaber karma.

Når der fx opstår negative følelser som vrede, had, jalousi, så kan de komme til at styre os så meget, at vi gør ting, vi måske kommer til at fortryde, fordi vi er i den negative følelses vold. Samtidig lider vi selv, når vi føler den negative følelse, og vi kan komme til at gøre skade eller såre andre.
Ved at blive bevidst om tanker og følelser kan vi komme til at tage vare på følelser og tanker i stedet for, at de styrer os.

Buddhister tilstræber at gøre gode, gavnlige handlinger, at undgå at skade og såre andre og prøver at tæmme deres sind. Buddha sagde:

”Gør ikke skadelige handlinger. Udfør kun gode handlinger. Undgå at skade andre. Tæm dit eget sind. Det er Buddhas lære.”

At tæmme sindet betyder ikke, at man undertrykker det, der opstår i sindet. Man kan med forskellige metoder lære at se klart, uden at dømme.

Man kan også kalde videnskaben om sindet – at arbejde for frihed og befrielse i ens eget sind. Vi kan lære en måde at opleve tingene på – en mere rummelig måde – uden at sindet (og vi) skal lide så meget.

”Nogle siger, at tid er penge, jeg siger, at tid er befrielse”.

Tibetansk lærer Chökyi Nyima Rinpoche

Man skal måske have lidt mod til og kæmpe med sine egne negative følelser og arbejde med dem. Det handler om at opløse de to slør som består af følelser og tanker, som tilslører vores Buddha-natur og gør det svært for os at opleve vores egen visdom, klarhed og uendelige medfølelse og kærlighed til alle levende væsner.


 

Godkarma.nu
kontakt@godkarma.nu

www.godkarma.nu
Du er her: HomeTeksterHvad er buddhisme?