De fire ædle sandheder: Lidelse og vejen ud af lidelse

De fire ædle sandheder i buddhismen

1. Der findes lidelse (dukkha ), fordi alt sammensat er forgængeligt.

2. Lidelse opstår, fordi vi stræber efter noget illusorisk, som vi tror er varigt, og fordi vi er uvidende

3. Lidelse kan bringes til ophør (ved indsigt og ved at give afkald på stræben)

4. Der er en vej ud af lidelse, nemlig den såkaldte “ædle ottefoldige vej”.

I Buddhas lære indgår 4 ædle sandheder om lidelse.

 • Den første ædle sandhed er en konstatering af at, der er lidelse. Her definerer Buddha, hvad lidelsen er. Livet er den lidelse, som er indeholdt i fødsel, alderdom, sygdom, død, at være forenet med, hvad der er ukært og at være skilt fra, hvad man har kært.
 • Den anden ædle sandhed er sandheden om lidelsens oprindelse, eller årsag. Lidelsen har en årsag som bunder i Årsagskæden. De tre rod-årsager der fører til lidelse/smerte er uvidenhed, had og begær.
 • Den tredje sandhed er sandheden om lidelsens ophør. Buddha påviser at selv lidelse/smerte kun er midlertidig.
 • Den fjerde og sidste sandhed er sandheden om vejen, der fører til lidelsens ophør. For at komme af med lidelsen, kræver det, at mennesket fuldstændigt opgiver og tilintetgør de 12 led i årsagskæden. Dette opnås ved at følge den ædle otteledede vej og denne fører til fuldkommen erkendelse og nirvana, som er den oplyste tilstand i sindet. Det er altså den ottefoldige vej, som kan føre mennesket ud af livshjulet og lidelsen.

Den ottefoldige vej – Buddhas vej ud af lidelse

 • Ret forståelse, dvs. forståelsen/erkendelsen af Buddhas lære – særligt de første tre sandheder af de fire ædle sandheder, før effektiv praktisering af den ottefoldige vej.
 • Ret sindelag, dvs. det modsatte af (det forkerte sindelag behersket) af begær, ond vilje og en voldelig mentalitet.
 • Ret tale, det modsatte af forkert tale, dvs. løgn, løs snak og ukvemsord.
 • Ret handling, nemlig det modsatte af forkert handling, dvs. drab, tyveri og et udsvævende liv.
 • Ret levemåde, det modsatte af forkert, nemlig bedrageri, forførelse, bondefangeri.
 • Ret stræben, det modsatte af forkert stræben, nemlig at leve uden opmærksomhed.
 • Ret opmærksomhed, dvs. at udvikle en speciel og konstant bevidsthed, der skal føre frem til indsigten i at alt, således også mennesket, er forgængeligt. Det er denne indsigt, der er en del af befrielsen.
 • Ret fordybelse/meditation, en bevidsthedstilstand, som Buddha lærte fra sig.
 • Ret tale, ret handlen og ret levemåde er alle buddhisternes etiske normer, som kan føre mennesket til en ny måde at leve på.
 Ret fordybelse bygger på den rette opmærksomhed, der giver bevidstheden et vist indhold, men kan samtidig være en meditationsteknik. Den går ud på gennem udviklingen af de såkaldte uendelighedsfølelser (uendelig velvilje, medfølelse, mildhed) at komme frem til en ophøjet frihed fra nødvendigheden af at vurdere og dømme tilværelsen. Denne frihed og sindsro er vejen til befrielsen (Nirvana).

 

Godkarma.nu
kontakt@godkarma.nu

www.godkarma.nu
Du er her: HomeTeksterDe fire ædle sandheder: Lidelse og vejen ud af lidelse